Tuesday, February 2, 2016

Feyrouz

Actress -- via Ahram Online. AKA Peyrouz Artin Kalfayan.